Introducing Whaiwāhi Mauri Tau, by Pause Breathe Smile

08/11/2023

Pause Breathe Smile is a mind health programme for children and is being delivered to over 140,000 children across Aotearoa. This year, for the very first time, it will be offered to kura and Māori medium schools in Te Reo Māori. This programme is called Whaiwāhi Mauri Tau.

Tā Whaiwāhi Mauri Tau he kaupapa hauora mō ngā tamariki, ā, e whakarato ana ki ngā tamariki 140,000 puta atu i Aotearoa nei. I tēnei tau nei, he tuatahitanga tēnei ka whakaratohia ki ngā kura me ngā kura ko Te reo Māori te reo kawe. Ko te ingoa o te kaupapa nei ko Whaiwāhi Mauri Tau.

Whaiwāhi Mauri Tau is not a direct translation of the Pause Breathe Smile programme. It has been adapted in consultation with kaiako Māori and tamariki in Māori immersion settings. The name of the programme means a space and time to be present and allow one’s mauri to settle.

Ehara i te mea he whakamāoritanga ā-kupu nei a Whaiwāhi Mauri Tau o te kaupapa a Pause Breathe Smile. Otiia, kua urutauhia me te uiuitanga atu ki ngā kaiako Māori me ngā tamariki kei ngā horopaki o rūmakitanga reo. Ko te tikanga o te ingoa o te kaupapa e mea ana ko te wāhi me te wā, kia noho ora mai te tangata i te rerenga o te wā, ā, kia waiho kau te mauri kia tau iho.

Over the last few years, Pause Breathe Smile has worked steadily to ensure that materials and activities available in English are available into Te reo Māori. The Trust has also created new resources that come from a Māori world view in consultation with kaiako, tamariki and kura Māori.

I roto i ngā tau ruarua ka taha nei, tā Whaiwāhi Mauri Tau e āta mahi atu ana kia wātea anō ai ngā rauemi me ngā hei mahi ki roto i Te reo Pākehā, Te reo Māori anō hoki. Ka waihanga anō ai te Tarahiti ētahi rauemi hōu e ahu mai ana i te tirohanga Māori me te uiui anō ki te taha o ngā kaiko, tamariki me ngā kura Māori.

Rawiri Hindle, kaiako with significant experience in the field of Māori immersion education (Ngā Toi & Hauora), led a pilot study implementing Pause Breathe Smile with the intention of working within Mātauranga Māori paradigms. Observing how the Pause Breathe Smile

He tautōhito a Rawiri Hindle i te ao mātauranga rūmaki reo Māori (Ngā toi & Hauora), nāna i ārahi mai he rangahau tōmua ka whakatinana ai a Whaiwāhi Māuri Tau me te takunetanga kia mahi tahi atu me ngā tauira Mātauranga Māori. Ko te āta tirotiro i te kaupapa a Whaiwāhi Māuri Tau i mahitia ai me ngā ākonga Māori kei ngā horopaki rūmakitanga Māori. E whakawhanake ana a Whaiwāhi Māuri Tau me pēhea ai ngā tamariki e urupare ai i ō rātou anō tirohanga ao Māori tonu.

A pātaka of Te Reo Māori resources is available for all trained educators. This includes printed handbooks and teaching cards, student learning journals, online audio practices, and videos. The training workshop for Māori medium is delivered in English and Te Reo Māori, encompassing a Māori world view, cosmology and philosophy.

E wātea mai ana he pātaka rauemi mā ngā kaiako whakangungu katoa. Koia tēnei ko ngā puka mahi me ngā kāri whakaako, ko ngā puka ako ākonga, ngā whakawaiwaitanga oro kei te ipurangi me ngā kiriata. Ko te awheawhe whakangungu mā te horopaki reo Māori e whakarato ana ki te reo Pākehā, Te reo Māori anō hoki, e karpotia ana te tirohanga o te ao Māori, ko te mātai tuarangi me te tautake.

Input from kaiako at the Māori pilot kura who experienced Pause Breathe Smile first hand also helped resolve some contextual issues and terms of translation. Even the artwork of the ākonga who participated in the pilot has been integrated into the new Te Reo teaching handbook for kaiako, to bring these concepts to life.

Ko ngā koha a ngā kaiako ki ngā kura tōmuatanga Māori nā rātou i wheako mai i a Whaiwāhi Mauri Tau ā-kanohi tonu, nā rātou hoki i tautoko kia whakatika ai ētahi o ngā take horopaki me ngā kupu whakamāori. Ko ngā mahi toi hoki ā ngā ākonga nā rā†ou i whai wāhi mai i te tōmuatanga, i pāhekohekotia ai ki te puka mahi mā ngā kaiako kia whai waewae ai ēnei ariā.

Just as importantly, the Māori Development team within the Pause Breathe Smile Trust is undertaking continued intellectual and philosophical work to ensure and reinforce alignment between the programme’s lessons and implementation with Te Ao Māori and Mātauranga Māori. The Pause Breathe Smile Trust is committed to ensuring that this programme resonates with Māori learners by investing in ongoing development and research.

The pilot programme worked with Māori learners in Māori immersion settings, Whaiwāhi Mauri Tau is being developed based on how tamariki respond from their own Māori world views.

He hiranga atu anō, ko te kapa Whakawhanake Māori kei roto i Whaiwāhi Mauri Tau e mahi tonu ana i ētahi mahi hirikapo, tautake anō e whakaūngia ai, e whakakahangia ai te hāngaitanga i waenga i ngā akoranga o te kaupapa me te whakatinanatanga iho me te Ao Māori, Mātauranga Māori anō hoki. He ngākau pono a Whaiwāhi Mauri Tau kia whakaū, kia whakaae hoki te kaupapa me ngā ākonga Māori mā te tūhura i ngā whakawhanaketanga, rangahautanga tonutanga.

Primarily delivered in schools, by kaiako, it is Mātauranga Māori based, aligned to kura Māori principles and learning approaches, and is fully funded by Southern Cross.

I te nuinga o te wā e whakaratohia ai ki ngā kura e ngā kaiako, ko tōna tuapapa ko te Mātrauranga Māori, e hāngai ana ki ngā mātāpono o ngā kura Māori me ngā ara whakaako hoki, ā, he mea tautoko a pūtea katoa e Southern Cross.