Mahere Rima: Kei Konei i Roto i Tēnei Tinana, Ināianei i Roto i Te Wā Tonu Nei (5mins)